Ardaloedd o bwysigrwydd cenedlaethol

Mae’r tablau isod yn dangos ardaloedd ar hyd Llwybr Arfordir Cymru sy’n cael eu cydnabod oherwydd eu pwysigrwydd cenedlaethol o ran golygfeydd eithriadol, bywyd gwyllt a nodweddion hanesyddol.

GeoParc

 • GeoMôn, Ynys Môn

Gwarchodfa Natur Forol

 • Gwarchodfa Natur Forol Sgomer, Sir Benfro

Parciau Cenedlaethol

 • Eryri
 • Arfordir Penfro

Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol

 • Ynys Môn, Ynys Môn
 • Llŷn, Gwynedd
 • Penrhyn Gŵyr, Abertawe

Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol

 • Cwningar Niwbwrch ac Ynys Llanddwyn, Ynys Môn
 • Morfa Harlech, Gwynedd
 • Morfa Dyffryn, Gwynedd
 • Dyfi, Gwynedd a Cheredigion
 • Ystangbwll, Sir Benfro
 • Whiteford, Abertawe
 • Arfordir Gŵyr, Abertawe
 • Oxwich, Abertawe
 • Pwll a Thwyni Cynffig, Pen-y-bont ar Ogwr
 • Cwningar Merthyr Mawr, Pen-y-bont ar Ogwr
 • Gwlyptiroedd Casnewydd, Casnewydd

Arfordiroedd Treftadaeth

 • Y GogarthConwy
 • Mynydd CaergybiYnys Môn
 • Gogledd Ynys MônYnys Môn
 • Bae AberffrawYnys Môn
 • LlŷnGwynedd
 • CeredigionCeredigion
 • Pen DinasSir Benfro
 • Llandudoch a ThrewyddelSir Benfro
 • PenrhyndewiSir Benfro
 • Porth Sain FfraidSir Benfro
 • Marloes a DaleSir Benfro
 • De Sir BenfroSir Benfro
 • Penrhyn Gŵyr
 • Abertawe Morgannwg, Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg

Safleoedd Ar y Gofrestr o Dirweddau Hanesyddol

 • Creuddyn a Chonwy, Conwy
 • Gogledd Arllechwedd Amlwch a Mynydd Parys, Conwy, Gwynedd, Ynys Môn
 • Penmon,Ynys Môn
 • Dyffryn Ogwen, Gwynedd
 • Dinorwig, Gwynedd
 • Llŷn ac Ynys Enlli, Gwynedd
 • Aberglaslyn, Gwynedd
 • Ardudwy, Gwynedd
 • Mawddach, Gwynedd
 • Dyffryn Dysynni, Gwynedd
 • Rhan Isaf Dyffryn Teifi, Ceredigion
 • Trefdraeth a Charningli,Sir Benfro
 • Pen Caer: Garn Fawr a Phen Strwmbwl, Sir Benfro
 • Penrhyndewi ac Ynys Dewi, Sir Benfro
 • Moryd AberdaugleddauSir Benfro
 • Cwningar Ystangbwll, Sir Benfro
 • Maenorbŷr, Sir Benfro
 • Aber Afonydd Taf a Thywi, Sir Gaerfyrddin
 • Penrhyn Gŵyr, Abertawe
 • Twyni Merthyr Mawr, Cynffig a Margam, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg
 • Gwastadeddau Gwent,Caerdydd, Casnewydd, Sir Fynwy
 • Pen Isaf Dyffryn Gwy, Sir Fynwy

Adnoddau

 • Ardaloedd o Bwysigrwydd Cenedlaethol

  Size (301.6 KB)

  Mae’r tablau isod yn dangos ardaloedd ar hyd Llwybr Arfordir Cymru sy’n cael eu cydnabod herwydd eu pwysigrwydd cenedlaethol o ran golygfeydd eithriadol, bywyd gwyllt a nodweddion hanesyddol.