Canllawiau brandio

Rydym wedi datblygu brand i hyrwyddo’r Llwybr i gymunedau lleol a’r farchnad ymwelwyr cenedlaethol a rhyngwladol.

Os am ddefnyddio logo Llwybr Arfordir Cymru ar gyfer gohebiaeth o unrhyw fath, darllenwch y canllawiau brandio hyn os gwelwch yn dda.

Rydym yn caniatáu’r defnydd o logo Llwybr Arfordir Cymru yn unol â’r canllawiau. Mae’r logo wedi’i ddiogelu fel masnachnod rhyngwladol. Rydym yn cadw’r hawl i ddiddymu caniatâd i ddefnyddio’r logo lle nad yw’r canllawiau yn cael eu dilyn.

Adnoddau