Tablau Pellter

Rydym wedi cael nifer o ymholiadau ynglŷn â pha mor bell yw’r pellter rhwng gwahanol lefydd ar Lwybr Arfordir Cymru. Mae’r tablau hyn yn rhoi’r pellter rhwng dros 200 lleoliad.

Byddai un tabl ar gyfer yr holl lwybr yn gorfod mor fawr â’r bwrdd bwyd sydd gennych yn eich cartref! Felly rydym wedi paratoi wyth tabl - un ar gyfer pob rhanbarth - ac maent ar gael mewn milltiroedd, cilomedrau, Cymraeg a Saesneg.

Ble mae llwybrau swyddogol gwahanol mae’r pellter wedi ei gyfrif ar hyd y llwybr sydd agosaf at y môr. Mae’r wybodaeth am y llwybrau amgen sydd yn hirach neu’n llai na’r ffigwr sy’n cael ei gyflwyno yn cael ei gynnwys yng nghornel chwith uchaf y tabl.

Mae’r pellteroedd wedi cael eu gorffen, i fyny neu i lawr, i’r filltir neu gilomedr agosaf.

Y mae unrhyw un sydd yn adio’r cyfanswm yn mynd i sylwi ei fod yn 882 milltir neu 1419 cilomedr - ychydig yn fwy na’r pellter swyddogol o 870 milltir neu 1400 cilomedr. Fodd bynnag, rydym yn disgwyl i’r ffigwr hwn ostwng wrth i ail-lunio sydd wedi ei gynllunio gael ei gwblhau. Bydd y tablau yn cael eu newid pan fydd hyn yn digwydd.

Adnoddau