Oriel yr Anfarwolion

Un o fanteision y llwybr yw bod modd ei fwynhau bob yn dipyn. I’r rhan fwyaf ohonom ni, mae’n fater o benderfynu pa leoliad yw’r hawsaf i’w gyrraedd o’n cartrefi neu pa un sy’n cyd-fynd â chynlluniau gwyliau. Ond bydd rhai ond yn hapus ar ôl cerdded pob un o 870 milltir y llwybr.

Chwarae teg i bob un o’r anfarwolion ymroddgar hyn!

Teimlo’n ysbrydol ond eisiau taith gerdded sy’n haws? Cliciwch yma am lwybrau cerdded da ar hyd arfordir Cymru. Dewiswch eich ardal ddelfrydol ac wedyn dewiswch un ai llwybr byr (o dan 5 milltir) neu lwybr hir (dros 5 milltir).