Lucy O'Donnell ac Eirlys Thomas

Enwau: Lucy O'Donnell (ar ya chwith) ac Eirlys Thomas (ar y dde)

Ein Ysbrydoliaeth:  Nid oeddem wedi bwriadu cerdded ar hyd y llwybr cyfan. Digwyddodd y llwybr i ni, fe gymerodd reolaeth ar ein taith. Dechreuodd fel rhywfaint o her ac ychydig o hwyl, wrth i ni fentro allan i archwilio'r llwybr o'n cartrefi yng Nghaerdydd. Roeddem wrth ein boddau bob dydd; roedd pob diwrnod yn datgelu rhywbeth newydd a dyma ni’n parhau i gerdded a cherdded.

Doedden ni ddim eisiau rasio, nid oedd yr un ohonom ni'n heini nac wedi gwneud unrhyw hyfforddiant go iawn. Roeddem am gymryd y daith gerdded eithaf o amgylch Cymru, i fwynhau'r dirwedd yn ogystal â'r golygfeydd, y siopa, adloniant, y bwyd a’r bobl. Cymerodd hi 100 diwrnod dros gyfnod o 18 mis ac fe fwynheuom ef i gyd.

Dyddiad cychwyn: Medi 2016

Dyddiad Gorffen: Mai 2018

Uchafbwyntiau:  Wniaff rhyfeddod y teithiau cerdded cyntaf yna fyth bylu, dim ots pa mor ddramatig ac eiconig oedd golygfeydd Sir Benfro, y gogledd a chanolbarth Cymru. Dyma edrych ar ein tirluniau diwydiannol a threftadaeth yn ne Cymru fel cerddwyr ac fe daflodd olau newydd ar leoedd ble yr oeddem wedi mynychu’r ysgol, byw, tyfu, gwneud a cholli ffrindiau a theulu. undefined

Roedd y dirwedd yn ysbrydoli bob tro. Weithiau, yn ystod pob diwrnod o gerdded pan fyddai’r cyflymder wedi'i osod, y coesau wedi’u cynhesu, hyder bod y cyfarwyddiadau'n gywir, gofynion cinio a d^wr wedi eu bodloni a does dim arall i'w wneud ond teimlo synnwyr o heddwch a bod yn un gyda holl ddrama'r dirwedd.

Ymunodd nifer o ffrindiau â ni ar hyd y ffordd ac fe gafwyd cymaint o sgyrsiau a phrofiadau gwych. Fe wnaethon ni fwynhau bwytai a llety ar hyd yr arfordir. Gwelsom berfformiad gan y Royal Shakespeare Company wedi’i ffrydio'n fyw yng Nghaergybi, cyrraedd Abersoch â Siôn Corn, dilyn Gorymdaith Goffa a siopa ymhobman. Roedd anrhegion pen-blwydd a Nadolig wedi'u sortio.

Isafpwyntiau:  Roedd yna heriau, diwrnodau hir, pothelli, esgyrn poenus, a llawer o fwd!! Roedd yna sawl cwymp mewn mwy nag un gors, syrthio wrth ddringo fyny bryniau, ac wrth ddod i lawr bryniau a thra'n cerdded yn edmygu’r golygfeydd.

Cerddom drwy'r pedwar tymor ac ar y cyfan, rydym yn hoff iawn o gerdded yn ystod y gaeaf er gwaethaf y dyddiau byr a'r tywydd anrhagweladwy. Roeddem yn dwli ar y diffyg dail ar goed a oedd yn gwella'r olygfa, dewis llawn o lety a bwytai ac ychydig iawn o gerddwyr.undefined

Ein eiliad o oleuni:  Roedd Eirlys yn cymryd ffotograffau gwych wrth i ni gerdded a dyma ni’n sefydlu gwefan www.coastalwalks.wales sy’n cynnwys blog a ysgrifennwyd gan Eirlys a'r detholiad gorau o ffotograffau ar gyfer taith bob dydd. Mae'n debyg mai hwn oedd y sbardun i ni gerdded y llwybr cyfan. Roeddem wedi ei gyhoeddi, felly nawr roedd rhaid i ni ei wireddu!

Ac os gallwn ni ei wneud, gallwch chi hefyd. Rhowch gynnig arni. Mae'r llwybr yn mynd o amgylch Cymru ac mae'n rhad ac am ddim. Dechreuon ni yn ein milltir sgwâr ein hunain a chawsom gymaint o bleser, dyma ni’n cario mlaen i gerdded. A gallwn nawr ddweud yn ddi flewyn ar dafod fod cerdded ar hyd yr arfordir yn clirio'r meddwl, yn codi'r ysbryd ac yn sicr, fe lenwodd ni ag optimistiaeth a hyder i fynd i’r afael ag unrhyw brosiect gwallgof sy'n apelio.undefined

Peidiwch â gadael i unrhyw deithlyfr eich argyhoeddi fod yn rhaid i chigwblhau 15 milltir y dydd, torrwch ef i lawr i siwtio’ch gallu a mwynhewch!