Adroddiadau

Llwybr Arfordir Cymru: Adroddiadau

Datblygodd creu Llwybr Arfordir Cymru o ddymuniad i adeiladu ar lwyddiant economaidd Llwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Sir Benfro a Llwybr Arfordir Môn: mae’r ddau’n cyfrannu’n helaeth at economi ymwelwyr Cymru. Mae’r ddau lwybr hyn yn cyfrannu’n helaeth at economi ymwelwyr Cymru. Er bod Llwybr yr Arfordir yn bwysig i economi Cymru, mae hefyd yn chwarae rhan bwysig drwy annog pobl leol ac ymwelwyr i ddarganfod a mwynhau’r awyr agored yng Nghymru, a’r manteision a ddaw yn sgil hyn i iechyd a lles pobl.

Yn ogystal â chael tua £2 filiwn y flwyddyn gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yr arfordir, mae Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop wedi clustnodi bron i £4 miliwn dros bedair blynedd i gefnogi’r prosiect. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddyfodol tymor hir Llwybr Arfordir Cymru ac maent yn ariannu rhaglen newydd gwerth £1.15 miliwn er mwyn gwella’r Llwybr ymhellach yn ystod 2013/14.

Mae’r adran adnoddau (isod) yn cynnig adroddiadau ynghylch effaith y Llwybr. Mae hynny’n cynnwys Arolygon Ymwelwyr ac ymchwiliad i werth y Llwybr i fusnesau lleol.

Adnoddau