Arwyddion

undefinedMae Llwybr Arfordir Cymru yn rhedeg ar hyd arfordir Cymru o’r naill ben i’r llall. Ar y ffordd, fe ddewch ar draws darnau newydd yn ogystal â rhai sydd wedi hen ennill eu plwyf, er enghraifft, Llwybr Arfordir Ynys Môn a Llwybr Arfordir Sir Benfro, sy’n un o’r Llwybrau Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr. Er mwyn eich helpu i wybod y ffordd, rydym wedi creu arwyddion pwrpasol i nodi’r llwybr. Mae’r rhain i’w gweld ar hyd Llwybr Arfordir Cymru i gyd ac mewn rhai llefydd byddant wedi’u gosod gydag arwyddion eraill. Os cadwch at y nodwyr llwybr hyn, ddylech chi ddim crwydro’n rhy bell o’r llwybr.