Newyddion am y llwybr Sir Gaerfyrddin

Y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau yn ardal Sir Gâr.

Newidiadau Parhaol i’r Llwybr

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru ac awdurdodau lleol y glannau’n parhau i gydweithio er mwyn gwella uniondeb y Llwybr. Dyma, o’r gogledd i’r de, y newidiadau parhaol i’r Llwybr a wnaed ers ei agor ar y 5ed o Fai 2012.

Lleoliad: Rhwng Sanclêr a Llansteffan, Sir Gaerfyrddin

Mae rhannau a hyrwyddwyd yn wreiddiol fel rhannau o Lwybr Arfordir Cymru rhwng Trefenty a Llandeilo Abercywyn yn annerbyniol o wlyb am gyfran helaeth o’r amser. Er mwyn osgoi hyn, mae trywydd swyddogol Llwybr Arfordir Cymru wedi’i ddargyfeirio, a bellach mae’n dilyn y lonydd a ddangosir ar y map.

Am fanylion y ffordd, gweler Map Llwybr Arfordir Cymru 83.

Location: Parc Gwledig Pen-bre, Sir Gaerfyrddin

Oherwydd llifogydd difrifol, mae Llwybr Arfordir Cymru trwy Barc Gwledig Pen-bre, Sir Gaerfyrddin, wedi’i gau. Mae llwybr amgen i’w gael.

Am fanylion y ffordd, gweler Map Llwybr Arfordir Cymru 87.