Teithiau cerdded byr

Ffynnon Sant Antwn i Lansteffan
Llai na milltir / 1.6 km

Mae’r rhan hon o’r llwybr yn dilyn gwaelod y clogwyni tywodfaen coch hynafol ac yn pasio islaw castell Eingl-Normanaidd Llansteffan sy’n edrych i lawr dros afon Tywi. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Ffynnon Sant Antwn i Lansteffan.

Y Werle i Ffynnon Sant Antwn
Tua milltir / 1.6 km

Wrth gerdded yma fe gewch olygfeydd anhygoel o’r ddwy ochr i Fae Caerfyrddin a’r tu hwnt. Mae’r llwybr yn dilyn ymylon clogwyni lle mae coed a phrysgwydd yn tyfu. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Y Werle i Ffynnon Sant Antwn.

Cei Cydweli
Cylchdaith milltir o hyd / 1.6 km

Mae’r cei’n lle poblogaidd i wylio adar. Cewch olygfeydd ardderchog o’r dref oddi yno. Mae Camlas Kymer gerllaw yn un o’r rhai cynharaf yng Nghymru. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Cei Cydweli.

Llansteffan
1.5 milltir / 2.5 km

Llwybr sy’n cynnig golygfeydd ardderchog o Fae Caerfyrddin a’r môr y tu hwnt. Mae’n croesi brigau’r clogwyni sydd dan garped o goed a phrysgwydd. Mae llawer o adar môr yn treulio’r gaeaf yn y bae ei hun, sy’n ei wneud yn safle pwysig ac yn sail i’w ddynodi fel yr Ardal Gwarchodaeth Arbennig gyntaf yn y Deyrnas Unedig.

Talacharn (rhwng cartref Dylan Thomas a fferm Salt House)
1.75 milltir / 2.75 km 

Oedwch yn Nhalacharn i archwilio’r pentref cyn dringo bryn serth Sant Ioan i weld golygfeydd da o’r ardal. Byddwch yn dod at gastell Talacharn a’r tŷ cychod enwog lle y cafodd Dylan Thomas, y bardd enwog, ei ysbrydoli.

Porth Tywyn i Lanelli
4.25 milltir / 6.75 km 

Mae’r arfordir ar hyd glan ogleddol aber Afon Llwchwr wedi cael ei drawsnewid yn gasgliad unigryw o atyniadau i dwristiaid, cynefinoedd i fywyd gwyllt a chyfleusterau hamdden. Parc Arfordirol y Mileniwm yw’r enw ar yr ardal, ac mae’r llwybr yn addas hefyd i feicwyr a phobl mewn cadeiriau olwyn. (Trên a Bws)