Pethau i’w gwneud Sir Gaerfyrddin

Nid cerdded yw’r unig beth y gallwch ei wneud.  Yn ogystal â’r llu o gyfleoedd i gerdded y soniwn amdanynt yn yr adran Crwydro Llwybr yr Arfordir, mae llawer o bethau eraill i’w gweld a’u gwneud ar hyd y Llwybr.

Cymerwch gip yma i chi gael gweld pam y mae hwn yn lle mor ardderchog i dreulio amser yn yr awyr agored a pha mor hawdd yw defnyddio Llwybr yr Arfordir yn eich bywyd bob dydd neu ar eich gwyliau.

Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys

Canolfan Gwlyptiroedd Cenedlaethol Cymru

Dewch i ganolfan y WWT (yr ymddiriedolaeth dros wlyptiroedd ac adar dŵr) ger Llanelli i seiclo, cerdded neu ganŵio hyd yn oed, ac i weld bywyd gwyllt ar ei orau.

Cartref Dylan Thomas yn Nhalacharn

Archwiliwch gartref y Cymro enwog. Lleoliad trawiadol a roddodd gryn ysbrydoliaeth iddo.

Cestyll Talacharn, Llansteffan a Chydweli

Tri adfail hudol mewn lleoliadau hyfryd sy’n cynnig golygfeydd o Fae Caerfyrddin ac aberoedd yr afonydd.

Parc Arfordirol y Mileniwm

Llwybr pwrpasol i gerddwyr a beicwyr ar hyd aber Afon Llwchwr, gyda chanolfan i ymwelwyr yn Llanelli.

Gweithgareddau