Ceredigion

O dwyni tywod Ynyslas yn y gogledd i hen dref farchnad Aberteifi yn y de, mae bae mawreddog Ceredigion yn lle da i gerddwyr weld dolffiniaid a llamhidyddion, morloi a llu o adar y môr. Ar hyd Arfordir Treftadaeth Ceredigion ceir trefi a phentrefi pert a thraethau trawiadol.

Mae ein taflen am yr ardal hon ar gael yn yr adran adnoddau ar waelod y dudalen. Mae’r daflen yn argymell teithiau cerdded ardderchog y gellir eu darganfod ar hyd y rhan hwn o’r llwybr yn ogystal ag uchafbwyntiau gwych y gellid eu mwynhau ar y ffordd.

Mwy o awgrymiadau ynglŷn â cherdded:

Adnoddau

  • Ceredigion

    Size (5.2 MB)

    O dwyni tywod Ynyslas yn y gogledd i hen dref farchnad Aberteifi yn y de, mae bae mawreddog Ceredigion yn lle da i gerddwyr weld dolffiniaid a llamhidyddion, morloi a llu o adar y mor. Ewch ati i archwilio'r trefi a'r pentrefi prydferth a'r traethau trawiadol ar hyd glannau Arfordir Treftadaeth Ceredigion.