Teithiau cerdded hir Ceredigion

Llan-non i Lanrhystud
5.8 milltir / 9.3 km

Cylchdaith sy’n cynnwys traeth o gerrig mân, lonydd coediog, golygfeydd agored o fynyddoedd a’r arfordir, a bryngaerau o’r Oes Haearn. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Llan-non i Lanrhystud.

Gorsaf Reilffordd Aberystwyth i Orsaf Reilffordd Borth
6 milltir / 9.5 km

Mae hwn yn ddarn diddorol a heriol o’r Arfordir Treftadaeth ac mae angen cryn dipyn o ddringo. Wrth gerdded o orsaf i orsaf, gallwch ddod nôl ar y trên os byddwch wedi blino. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Gorsaf Reilffordd Aberystwyth i Orsaf Reilffordd Borth.

Aberaeron i Ceinewydd
6.5 milltir / 10 km

Mae’r llwybr yma, rhwng dau o brif drefi arfordirol Ceredigion, yn cynnig golygfeydd ardderchog o bennau’r clogwyni. Mae llawer o bobl yn dweud mai Aberaeron yw un o’r trefi harddaf yng Nghymru gyda’i sgwâr o adeiladau gwych sydd yn null cyfnod y Rhaglywiaeth. Y traeth yw’r hoff lwybr drwy Gei Newydd, ond efallai bydd rhaid defnyddio’r heol pan mae’r llanw’n uchel. (Bws). Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Ceinewydd i Aberaeron.

Cylchdaith Cwm Tydu
6.9 milltir / 11 km

Llwybr hardd a hyfryd (mae’n well ei gerdded yn groes i’r cloc).  Mae’n gyfle i weld yr arfordir a chefn gwlad ar eu gorau. Ceir golygfeydd gwych o Ynys Lochtyn cyn troi i mewn a cherdded drwy gwm coediog braf ac yna yn ôl at lan y môr. Darganfod mwy. 

Aberystwyth i Lanrhystud
10.5 milltir / 17 km

Does dim pentrefi ar y ffordd a dim ond ychydig o lwybrau eraill sy’n ymuno, felly ychydig o gerdded sydd ar y rhan hon o Lwybr Arfordir Ceredigion. Er ei fod yn heriol, mae cryn foddhad i’w gael ohono. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Aberystwyth i Lanrhystud.