Blwyddyn Antur 2016 Craiglais

Bydd taith gerdded egnïol i fyny i gopa Craiglais (430 troedfedd / 131 metr) yn werth yr ymdrech er mwyn mwynhau golygfeydd panoramig o Fae Ceredigion, Penrhyn Llŷn, Eryri a thref prifysgol Aberystwyth gerllaw.

Mae rhywbeth i bawb yma, i’r anturiaethwyr yn eich plith, neu os nad oes awydd gwneud dim mwy arnoch nag ymlacio yn y cyfadeilad sydd i’w weld ar y copa.

Funicular railway / Rheillffordd fwnicwlar - AberystwythAr y trên neu ar droed?

Ar lethr y graig hon mae cartref y rheilffordd ffwnicwlar drydan hiraf ym Mhrydain (778 troedfedd o hyd / 237 metr) – Rheilffordd y Graig, Aberystwyth.

Mae’r rheilffordd halio hon wedi bod yn cario ymwelwyr i’r copa ers ei hagor yn 1896 ac mae’n dal yn boblogaidd hyd heddiw gyda’r hen a’r ifanc fel ei gilydd.

Pa un a fyddwch yn cerdded y llwybr troellog sefydledig neu’n teithio ar gyflymdra hamddenol o 4 milltir yr awr ar y trên bach, caiff eich ymdrechion eu gwobrwyo pan gyrhaeddwch y copa.

Golygfeydd godidog, ’paned o de a darn o gacen yn y caffi poblogaidd a llain chwarae i blant - beth yn fwy gallech chi ei ddymuno ar gyfer diwrnod allan i’r teulu?

Aberystwyth (Craiglais) Taith gerdded ar hyd yr arfordir a thrwy’r coed

3.5 milltir / 6km yw’r gylchdaith hiraf ond gallwch ddewis llwybrau byrrach.

Ar hyd yr arfordir cewch weld creigiau sy’n 400 miliwn o flynyddoedd oed a chofiwch gadw eich llygaid ar agor am adar fel morfrain, adar drycin y graig a chudyllod coch.

Os byddwch chi’n lwcus, mae’n bosib y gwelwch chi ddolffiniaid trwynbwl a Llamhidyddion yr Harbwr o’r wylfa uchel ryfeddol hon. Cadwch bâr o finocwlars wrth law!

Dewch i ddarganfod yr anturiaethwr ynoch chi ac ewch yn eich blaen ar hyd y llwybr tua’r mewndir i gael profi rhin Coedwig Penglais a ‘Cwm Woods’ – bydd arddangosfa benigamp o glychau’r gôg (clychau glas) yn aros amdanoch yn y gwanwyn!Summit Constitution Hill / Copa Graiglais - Aberystwyth

Y Camera Obscura

Ar gopa Craiglais mae un o gamerâu obscura mwyaf y byd.Difyrrwch awr hamdden poblogaidd adeg Oes Fictoria oedd hwn, a thrwy’r lens enfawr 14 modfedd gallwch weld tua 1,000 milltir sgwâr o dir a morlun, a hynny gydag eglurder a manylder rhyfeddol.

Gadewch i’r plant ddewis eu hantur a gweld i ble mae’r camera obscura yn mynd â nhw!

Adnoddau