Penrhyn Gŵyr a Bae Abertawe

Gallwch fynd o un eithaf i’r llall ar y rhan hon o’r Llwybr – o ddinas brysur Abertawe i arfordir trawiadol Penrhyn Gŵyr a’i draethau euraid arobryn. Yn yr ardal hon ceir 10 gwarchodfa natur, 24 o warchodfeydd yr Ymddiriedolaeth Natur, 32 o Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig a phum Ardal Cadwraeth Arbennig.

Mae ein taflen am yr ardal hon ar gael yn yr adran adnoddau ar waelod y dudalen. Mae’r daflen yn argymell teithiau cerdded ardderchog y gellir eu darganfod ar hyd y rhan hwn o’r llwybr yn ogystal ag uchafbwyntiau gwych y gellid eu mwynhau ar y ffordd.

Mwy o awgrymiadau ynglŷn â cherdded

Adnoddau

  • Gwyr

    Size (3.7 MB)

    Penrhyn Gwyr

  • Penrhyn Gwyr a Bae Abertawe

    Size (5.1 MB)

    Dyma ran o'r llwybr sy'n amrywiol dros ben: o arfordir godidog Penrhyn Gwyr gyda'i draethau euraid sydd wedi ennill llu o wobrwyon, i ddinas lan mor brysur Abertawe gyda'i golygfeydd trawiadol o Fae Abertawe.