Teithiau cerdded hir

Oxwich i Glogwyni Pennard
5.25 milltir / 8.25 km

Tro eithaf hawdd ar hyd traethau tywodlyd agored sy’n cynnig golygfeydd gwych o Fae’r Tri Chlogwyn, lle eithriadol o hardd. Gallwch ddewis sgrialu i fyny rhai o’r creigiau mewn mannau. (Bws)

Y Mwmbwls i Abertawe
5.75 milltir / 9.25 km 

Wrth archwilio’r ardal, beth am brynu hufen iâ yn y Mwmbwls fel gwobr? Os bydd gorsaf y bad achub ar agor, mae’n werth mynd i mewn i ddysgu am waith pwysig gweithwyr dewr yr RNLI sydd wedi achub bywydau llawer o bobl ar y môr ym mhob rhan o Brydain. Gallwch fwynhau’r golygfeydd ar draws y bae i Drwyn y Mwmbwls wrth gerdded mewn i’r ddinas ar hyd promenâd enwog Abertawe (lle’r oedd y rheilffordd gyntaf yn y byd i gludo teithwyr). (Bws)

Llwybr Arfordir Rhosili’r RSPB
6 milltir / 9.6 km

Taith egnïol yn un o ardaloedd mwyaf ysblennydd Cymru. O’r llwybr fe welwch glogwyni dramatig, traeth hardd, bryniau tonnog a’r arfordir gwyllt. Mae llu o wahanol adar i’w gweld yma drwy’r flwyddyn. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Llwybr Arfordir Rhosili’r RSPB.

Llanmadog i Rosili
6.75 milltir / 10.75 km

Taith gerdded ar hyd ymyl gorllewinol y penrhyn, cyn mynd heibio i Fae Brychdwn, ynys Burry Holms a Bae Rhosili ar ei hyd. Os bydd y llanw’n caniatáu, gallwch ddewis cerdded ymhellach i drwyn y penrhyn ym Mhen Pyrod. (Bws ar y Sul yn unig).

Abaty Margam i Faglan
7 milltir

I weld yr arfordir ar ei orau, mae’r llwybr hwn yn eich tywys ar hyd y clogwyni tal sy’n edrych dros Bort Talbot. Cewch olygfeydd gwych o Fôr Hafren a chyfle ardderchog i weld sut y mae diwydiant wedi ymgartrefu ar lan y môr. Mae olion diddorol i’w gweld ar y ffordd, gan gynnwys adfeilion Eglwys Fair. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Abaty Margam i Faglan. 

Rhosili i Bort Einon
7.5 milltir / 11.75 km

Mae’r llwybr yma’n dilyn darn o’r arfordir lle mae cyfoeth o fywyd gwyllt mewn tirwedd amrywiol a thrawiadol. Mae’n mynd drwy dir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n anghysbell, garw a gwyllt mewn sawl man. Cafodd Bae Port Einon ei ddewis yn 2011 fel traeth gorau Prydain. (Bws)

Llanrhidian i Cheriton ac yn ôl
8 milltir / 12.9 km

Mae’r llwybr yn dilyn tirwedd donnog, yn agos at lefel y môr am y rhan fwyaf o’r ffordd. Mae llethr serth yn Bovehill ac weithiau, ar lanw uchel, mae rhannau o’r llwybr o dan ddŵr. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Llanrhidian i Cheriton ac yn ôl.