Teithiau cerdded byr Penrhyn Gŵyr a Bae Abertawe

Bae Langland i Fae Caswell
2 filltir / 3.2 km

Cyfle i ddod i adnabod dau o faeau harddaf Penrhyn Gŵyr. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Bae Langland i Fae Caswell.

‘Mynd i Gerdded ar y Bws’ i Lanmadog
2 filltir / 3.2 km

Dyma un o’r teithiau Mynd i Gerdded ar y Bws a geir yn yr ardal. Ewch ar y bws i Lanmadog a mwynhau harddwch gogledd Penrhyn Gŵyr. Ymhlith yr uchafbwyntiau mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Twyni Whiteford ac eglwys ganoloesol Llanmadog. Mae’n lle da i bobl sy’n gwylio adar a bywyd gwyllt a gellir mwynhau’r golygfeydd dros aber afon Llwchwr.Darganfod mwy am y daith gerdded yma:‘Mynd i Gerdded ar y Bws’ i Lanmadog.

Rhosili i Fae Mewslade
3 milltir / 4.8 km

Tro pert ym mhen gorllewinol Penrhyn Gŵyr. Cafodd ei ddewis gan y Cerddwyr fel un o’r deg uchaf o’r llwybrau cerdded arfordirol yn y Deyrnas Unedig. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Rhosili i Fae Mewslade.

Promenâd ar hyd Bae Abertawe
3-4 milltir / 4.8-6.4 km

Cewch fwynhau golygfeydd ar draws y bae i Drwyn y Mwmbwls wrth gerdded ar hyd promenâd enwog Bae Abertawe (llwybr rheilffordd gyntaf y byd i deithwyr). Ar ôl cyrraedd y Mwmbwls, prynwch hufen iâ yn wobr i chi’ch hunan. Os bydd gorsaf y bad achub ar agor, mae’n werth mynd i mewn i ddysgu am waith pwysig ac arwrol yr RNLI yn achub bywydau ar y môr yma a thrwy Brydain. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Promenâd ar hyd Bae Abertawe.

Port Einon i Oxwich
4.5 milltir / 7. 25km 

Bydd y llwybr yma’n mynd â chi drwy goetiroedd ac ar hyd clogwyni agored. Dau o uchafbwyntiau’r daith yw Castell Oxwich a godwyd yn yr 16eg ganrif ac Eglwys Illtyd Sant o’r 13eg ganrif. (Bws)