Pethau i’w gwneud Penrhyn Gŵyr a Bae Abertawe

Nid cerdded yw’r unig beth y gallwch ei wneud.  Yn ogystal â’r llu o gyfleoedd i gerdded y soniwn amdanynt yn yr adran Crwydro Llwybr yr Arfordir, mae llawer o bethau eraill i’w gweld a’u gwneud ar hyd y Llwybr.

Cymerwch gip yma i chi gael gweld pam y mae hwn yn lle mor ardderchog i dreulio amser yn yr awyr agored a pha mor hawdd yw defnyddio Llwybr yr Arfordir yn eich bywyd bob dydd neu ar eich gwyliau. 

Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys

Traeth Aberafan

Mae dwy filltir o bromenâd gwastad ar lan y môr, ynghyd â thraeth tywodlyd eang a golygfeydd gwych dros Fae Abertawe tua Phenrhyn Gŵyr. Mae Traeth Aberafan yn lle delfrydol i wylio’r haul yn machlud.

Pen Pyrod

Yr enw Saesneg ar y darn yma o’r penrhyn yw Worm’s Head, sy’n tarddu o’r ffaith fod y tir yn debyg i ddraig sy’n gorwedd. Mae’n safle eiconig, ac mae’r olygfa orau ohono o Fae Rhosili. 

Goleudy Trwyn Whiteford

Mae’r tonnau’n torri’n gyson dros y goleudy haearn bwrw yma a adeiladwyd yn 1865. Mae’n un o’r unig ddau o’r math yma o oleudy sy’n dal i sefyll yn unrhyw le yn y byd, a’r unig un yn y Deyrnas Unedig.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gŵyr

Fel yr ardal gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gael ei dynodi’n AHNE, mae Penrhyn Gŵyr yn boblogaidd gydag ymwelwyr a phobl yr ardal fel ei gilydd.

Gweithgareddau