Teithiau cerdded hir Ynys Mon

Pentraeth a Thraeth Coch
5.5 milltir / 8.8 km

Cylchdaith sy’n cychwyn ynghanol pentref Pentraeth. Mae’r llwybr yn eich arwain i lawr lôn goediog hardd i Draeth Coch (a enwyd ar ôl lliw’r tywod yno). Ewch ymlaen drwy goedwig gonwydd Pentraeth gan edrych i lawr dros y bae – efallai y gwelwch wiwer goch. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Pentraeth a Thraeth Coch.

Seiriol Sant
6 milltir / 9.6 km

Cylchdaith o ganol Llangoed, drwy gaeau ac ar hyd lonydd i Drwyn Penmon, gan edrych draw dros Ynys Seiriol (Puffin Island). Dyma’r man mwyaf dwyreiniol ar Ynys Môn. Ar y ffordd yn ôl, byddwch yn pasio Priordy Penmon a ffynnon Seiriol Sant. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Seiriol Sant.

Porth Amlwch i Gemaes
8.25 milltir / 13.25km 

Mae’r llwybr yma’n cychwyn ym mhorthladd hanesyddol a phrydferth Amlwch. Byddwch yn cerdded ymlaen at glogwyni caregog isel a baeau hyfryd Porth Llechog a Phorthwen, heibio i eglwys anghysbell Llanbadrig ac ymlaen i bentref arfordirol Cemaes. (Bws o ganol tref Amlwch i Gemaes, heblaw am ddydd Sul)

Pont-rhyd-y-bont i Drearddur
9 milltir / 14.5 km

Mae’r llwybr yn cychwyn ar hyd y lan ac yna’n troi i mewn tua’r tir a thrwy goetir. Cyn hir, mae’n dilyn darn hardd ac amrywiol o’r arfordir lle ceir baeau creigiog, traethau bach tywodlyd a chlogwyni talsyth, cyn cyrraedd pentref Trearddur. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Pont-rhyd-y-bont i Drearddur.

Llyn Rhos Ddu i Aberffraw
13 milltir / 21 km

Mae’r llwybr yn mynd drwy Warchodfa Natur Genedlaethol a byddwch wrth eich bodd yn cerdded drwy’r twyni a’r goedwig gonwydd ac ar hyd y traeth eang sy’n arwain i draeth hyfryd Llanddwyn. Cyfuniad o dir ffermio a thwyni yw rhan olaf y daith. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Llyn Rhos Ddu i Aberffraw.