Newyddion am y llwybr Ynys Môn

Y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau yn ardal Ynys Môn.

Newidiadau Parhaol i’r Llwybr

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru ac awdurdodau lleol y glannau’n parhau i gydweithio er mwyn gwella uniondeb y Llwybr. Dyma, o’r gogledd i’r de, y newidiadau parhaol i’r Llwybr a wnaed ers ei agor ar y 5ed o Fai 2012.

Lleoliad: Pont Newydd ar Alaw, Llanfachraeth, Môn

Bu bwlch yn Llwybr Arfordir Môn rhwng y ddau le hyn, a chan mai’r unig lwybr ymarferol ar gyfer cerddwyr oedd ar hyd yr A5025 brysur (a pheryglus, ond odid), cynghorwyd pobl i ddal y bws.

Bellach, fodd bynnag, fe godwyd pont newydd ar Alaw, wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, a Chyngor Môn. Gwnaed llwybr troed newydd, hefyd, ar hyd glan deheuol yr afon, i gysylltu â hi. Felly gallwch gerdded o gwmpas yr ynys gyfan rŵan: mae’r cwmni bysus ar ei golled, ond y cerddwr ar ei ennill!

Am fanylion y ffordd, gweler Map Llwybr Arfordir Cymru 24.