Menai, Llŷn a Meirionnydd

Gyda thirwedd fawreddog Parc Cenedlaethol Eryri yn y cefndir, mae’n hawdd deall pam y mae pobl yn tyrru i’r ardal hon i gerdded. Fe ddowch ar draws pentrefi bach glan môr, aberoedd a milltiroedd o draethau tywodlyd. Mae cymaint i’w ddarganfod.

Mae ein taflen am yr ardal hon ar gael yn yr adran adnoddau ar waelod y dudalen. Mae’r daflen yn argymell teithiau cerdded ardderchog y gellir eu darganfod ar hyd y rhan hwn o’r llwybr yn ogystal ag uchafbwyntiau gwych y gellid eu mwynhau ar y ffordd.

Mwy o awgrymiadau ynglŷn â cherdded:

Adnoddau

  • Menai Llyn Meirionnydd

    Size (6.4 MB)

    Gyda thirwedd fawreddog Parc Cenedlaethol Eryri yn y cefndir, mae'n hawdd deall pam y mae pobl mor hoff o'r ardal. Mae llwybrau ardderchog i'w cael a byddwch yn gweld pentrefi pysgota bach, aberoedd afonydd a milltiroedd o draethau tywodlyd.