Teithiau cerdded byr Menai, Llŷn a Meirionnydd

Nefyn i Borth Dinllaen
2.75 milltir / 4.5km

Gan sefyll ar benrhyn creigiog Porth Dinllaen gallwch edmygu golygfeydd i’r dwyrain a’r gorllewin ar hyd arfordir gogleddol Pen Llŷn. Gall hwn fod yn gyfle da i chi weld morloi’n nofio’n agos at y lan.

Plas yn Rhiw i Mynydd Cilan
3.3 milltir / 5.3 km

O Blas yn Rhiw fe welwch ehangder Porth Neigwl (Hell’s Mouth). Ar drai, gallwch ddilyn y traeth am ryw dair milltir cyn cyrraedd troed Mynydd Cilan.

Abermaw i’r Friog
3.75 milltir / 6 km 

Taith gerdded rwydd iawn yw hon ar draws aber Afon Mawddach, ac mae’n cynnig golygfeydd ardderchog i fyny’r aber hyd at fynydd mawreddog Cadair Idris. Byddai’r daith yn fwy hamddenol byth drwy ddal y trên yn ôl. (Trên)

Porth Ysgaden i Borth Widlin
4.6 milltir / 7.4 km

Mae’r llwybr hwn yn ymdroelli drwy gildraethau o Borth Ysgaden i Borth Colmon ac ymlaen i gildraeth bychan Porth Widlin. Ceir creaduriaid a phlanhigion prin a diddorol ar y clogwyni uwchben y traeth.

Aberdesach i Drefor
5 milltir / 8 km

O Aberdesach, dilynwch y llwybr ar hyd godre mynyddoedd Gyrn Goch a Gyrn Ddu, lle gwelwch dystiolaeth o bwysigrwydd y chwareli ithfaen i’r ardal ers talwm.

Aberdaron i Blas yn Rhiw
5 milltir / 8 km

Mae’r llwybr hwn yn arwain i mewn tua’r tir wrth i chi adael Aberdaron ac yn dychwelyd at y môr wrth Borth Ysgo. Mae Plas yn Rhiw yn dyddio o’r 16eg ganrif ac fe’i gadawyd i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 1949.