Pethau i’w gwneud Menai, Llŷn & Meirionnydd

Nid cerdded yw’r unig beth y gallwch ei wneud.  Yn ogystal â’r llu o gyfleoedd i gerdded y soniwn amdanynt yn yr adran Crwydro Llwybr yr Arfordir, mae llawer o bethau eraill i’w gweld a’u gwneud ar hyd y Llwybr.

Cymerwch gip yma i chi gael gweld pam y mae hwn yn lle mor ardderchog i dreulio amser yn yr awyr agored a pha mor hawdd yw defnyddio Llwybr yr Arfordir yn eich bywyd bob dydd neu ar eich gwyliau.

Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys

Portmeirion

Pentref anarferol a ddyluniwyd gan Syr Clough Williams-Ellis ar ôl cael ei ysbrydoli gan arddull ardal Môr y Canoldir. Ffilmiwyd rhai o olygfeydd y gyfres deledu boblogaidd The Prisoner yma yn ystod 60au’r ganrif ddiwethaf.

Cestyll Caernarfon, Criccieth a Harlech

Roedd y cestyll yma, sydd wedi’u lleoli mewn mannau godidog, yn rhan o ymgyrch Edward 1 i oresgyn gogledd Cymru yn y drydedd ganrif ar ddeg.

Aber Afon Mawddach

Mae naws bron yn freuddwydiol i aber hardd yr afon, gyda’i golygfeydd ardderchog tuag at Gadair Idris.

Pen Llŷn

Er ei bod yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, mae digon o le o hyd i archwilio’r dirwedd hardd a thrawiadol hon. An Area of Outstanding Natural Beauty, this is a stunning yet under-explored landscape.

Gweithgareddau