Arfordir y Gogledd ac Aber Afon Dyfrdwy

 

Mae arfordir gogledd Cymru’n cynnwys traethau e

uraid hyfryd, a threfi a phentrefi sydd â digon o atyniadau i deuluoedd. Mae llwybr y gogledd yn ymestyn am ryw 60 milltir, ac ym Mhrestatyn mae’n ymuno â Llwybr Clawdd Offa, sy’n un o ‘Lwybrau Cenedlaethol’ cymru a Lloegr. Clawdd Offa yw’r heneb hiraf ym Mhrydain.

Mae ein taflen am yr ardal hon ar gael yn yr adran adnoddau ar waeloundefinedd y dudalen. Mae’r daflen yn arg ymell teithiau cerdded ardderchog y gellir eu darganfod ar hyd y rhan hwn o’r llwybr yn ogys tal ag uchafbwynti au gwych y gellid eu mwynhau ar y ffordd.

Mwy o awgrymiadau ynglŷn â cherdded

Adnoddau

  • Arfordir Gogledd Cymru ac Aber Afon Dyfrdwy

    Size (5.1 MB)

    Cyfuniad o lwybrau hamddenol ar lan yr afon, ar draethau tywodlyd bendigedig, ac mewn trefi a phentrefi sy'n croesawu teuluoedd - ynghyd ag ambell ddewis mwy egniol ymhellach i mewn i'r tir.

  • Bangor i Brestatyn

    Size (4.9 MB)

    Bangor i Brestatyn - 60 milltir o arfordir i'w gerdded