Teithiau cerdded hir Arfordir y Gogledd ac Aber Afon Dyfrdwy

Bae Colwyn i Landudno ar hyd Trwyn y Fuwch
5.5 milltir / 9 km

Taith gerdded egnïol a phoblogaidd ar lannau’r môr sy’n cynnig cyfleoedd gwych yn Nhrwyn y Fuwch i weld bywyd gwyllt. Ewch ymlaen i Landudno i ddarganfod cyfareddau’r dref wyliau hardd yma o oes Fictoria. (Trên neu Fws)

Aber Afon Dyfrdwy – Castell y Fflint i Abaty Dinas Basing
6milltir / 10 km

Taith gerdded wych ar hyd aber Afon Dyfrdwy. Mae’r daith yn cychwyn ger Castell y Fflint, sef y castell cyntaf a adeiladwyd yng Nghymru ar ôl i’r Brenin Edward I oresgyn y wlad yn y drydedd ganrif ar ddeg, ac yn gorffen ger Abaty Dinas Basing, abaty o’r deuddegfed ganrif (tua hanner milltir i mewn i’r tir o Lwybr yr Arfordir ym Maes-glas). (Bws)

Llanfairfechan i Ddwygyfylchi
7 milltir / 11.2 km

Cyfle i gerdded ar lethrau isaf y Carneddau gan fwynhau’r golygfeydd trawiadol o’r Wyddfa, y Gogarth a thros afon Menai i Ynys Môn. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Llanfairfechan i Ddwygyfylchi.

Tro o gwmpas y Gogarth
13.8 milltir / 14.5 km

Cewch gerdded o gwmpas y Gogarth gan fwynhau golygfeydd gwych o arfordir gogledd Cymru i gyd. Byddwch yn pasio hen gastell Deganwy. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Tro o gwmpas y Gogarth.

Cylchdaith y Rhyl
14.3 milltir / 23 km

Cychwyn wrth Ganolfan Bywyd y Môr yn y Rhyl a cherdded ar hyd yr arfordir i gyfeiriad Prestatyn, lle mae tri thraeth – Traeth y Ffrith, Traeth Barkby a’r Traeth Canol. Troi i mewn i’r tir i gyfeiriad Alltmelyd a thua’r rhaeadrau ger Dyserth. Dychwelyd i’r arfordir a’r Rhyl ar lan afon Clwyd. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Cylchdaith y Rhyl.