Newyddion am y llwybr Arfordir y Gogledd ac Aber Afon Dyfrdwy

Y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau yn ardal Arfordir Gogledd Cymru ac Aber Afon Dyfrdwy.

Newidiadau Parhaol i’r Llwybr

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru ac awdurdodau lleol y glannau’n parhau i gydweithio er mwyn gwella uniondeb y Llwybr. Dyma, o’r gogledd i’r de, y newidiadau parhaol i’r Llwybr a wnaed ers ei agor ar y 5ed o Fai 2012.

Lleoliad: Morfa Conwy, Conwy

Roedd cyfeiriad Llwybr Arfordir Cymru yn y fan hon yn un hynod anfoddhaol pan agorodd y llwybr ar 5 Mai 2012 gan ei bod i ffwrdd oddi wrth yr arfordir ac ar hyd ffordd ddeuol yr A55. Fodd bynnag, ar ôl gosod pont gerdded/beicio ar draws y rheilffordd mae’r llwybr bellach yn rhedeg hyd ymyl twyni tywod ac aber yr Afon Conwy, gyda golygfa ardderchog o Fynydd Conwy, Pen y Gogarth ac Ynys Seiriol. Mae’r llwybr yn pasio heibio un o safleoedd adeiladu porthladdoedd symudol ‘Mulberry’, a gafodd eu llusgo gan fadau tynnu ar draws Môr Udd i Normandi a chael eu defnyddio i lwytho offer yn ystod glanfeydd Dydd D yn 1944.

Am fanylion y ffordd, gweler Map Llwybr Arfordir Cymru 11.