Teithiau cerdded byr

Castell y Fflint ac Aber Afon Dyfrdwy

Castell y Fflint oedd y castell cyntaf o nifer i Edward I eu codi yng Nghymru. Mae hwn yn llecyn hyfryd a gallwch gerdded ar hyd aber afon Dyfrdwy lle mae miloedd o rydyddion (adar hirgoes) yn byw yn y gaeaf. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Castell y Fflint ac Aber Afon Dyfrdwy.

Trwyn y Fuwch (Little Orme)
0.5 milltir / 0.8 km

Llwybr a gafodd wyneb newydd yn ddiweddar ac sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn. Mae’r llwybr yn mynd â chi i Borth Dyniewaid (Angel Bay) sy’n lle gwych i wylio adar a morloi. Os ydych chi’n barod am fwy o her, ewch ymlaen dros Drwyn y Fuwch i gyfeiriad Llandudno.

Llwybrau Copa’r Gogarth
1–1.5 milltir / 1.6 - 2.4 km

Mwynhewch y golygfeydd ardderchog o Ben y Gogarth dros dref hardd Llandudno ac ymlaen at Afon Menai ac Ynys Môn. Mae’r llwybrau’n serth mewn mannau ac os byddai’n well gennych weld y golygfeydd heb orfod cerdded i fyny, gallwch ddefnyddio gwasanaethau’r dramffordd neu’r ceir cebl i fynd i’r copa. Mae’r holl wahanol flodau sy’n tyfu ar Ben y Gogarth yn cynnal y cymylau o löynnod byw sydd i’w gweld yn yr haf. A chwiliwch hefyd am y geifr sy’n byw yno. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Llwybrau Copa'r Gogarth.

Mynydd y Dref, Conwy
3 milltir / 4.8 km

Un o ddewisiadau Llwybr yr Arfordir yw troi i mewn i’r tir i archwilio’r mynydd i’r gorllewin i dref Conwy. Mae rhwydwaith da o lwybrau’n cynnig digon o gyfle i chi archwilio’r mynydd wrth eich pwysau. Mae’r bryn yn troi’n borffor yn yr haf dan garped o rug. Ac mae golygfeydd gwych o’r copa lle mae safle bryngaer o’r Oes Haearn. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Mynydd y Dref, Conwy.

Llanfairfechan i Forfa Madryn
3 milltir / 4.8 km

Gallwch gerdded mewn cylch ar hyd promenâd Llanfairfechan i gyfeiriad Gwarchodfa Natur Leol Morfa Madryn. Mae’n lle ardderchog i weld piod y môr, gylfinirod a mathau eraill o adar y dŵr a rhydyddion. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Llanfairfechan i Forfa Madryn.

Traeth Talacre i Brestatyn (drwy Dwyni Gronant)
4.5 milltir / 7 km

Archwiliwch y rhan hardd yma o’r arfordir sy’n cynnwys goleudy’r Parlwr Du. Byddwch yn teithio ar hyd traeth poblogaidd Talacre drwy gyfoeth y cynefinoedd yn y twyni cyn cyrraedd Prestatyn lle mae traethau rhyfeddol a holl bleserau traddodiadol byd glan y môr. (Bws)

Y Rhyl i Draeth Pensarn
5 milltir / 8 km

Mwynhewch hwyl a sbri byd glan y môr yn nhref y Rhyl gyda’i thraethau tywodlyd sydd bron yn ddi-ben-draw, cyn mynd ymlaen ar hyd yr arfordir i Bensarn, ger Abergele. Byddwch yn teithio drwy Fae Cinmel sy’n fan poblogaidd i wneud chwaraeon dŵr. (Trên neu Fws)