Teithiau cerdded hir Sir Benfro

Martin’s Haven i Dale
10 milltir / 16 km

Tro eithaf hawdd ar dir gwastad, gydag ambell i riw fer. Mae ’na olygfeydd gwrthgyferbyniol ar y tro hwn – mae’n  dechrau gyda phentir garw a golygfeydd gwych o’r môr ac yn dod i ben ar dir cysgodol, coediog ger dyfrffordd Aberdaugleddau.Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Martin’s Haven i Dale.

De Aberllydan i Skrinkle Haven
11 milltir / 17.7 km

Mae’r llwybr trawiadol yma’n dangos yn glir pam mae llwybr yr arfordir yn haeddu statws Parc Cenedlaethol. Yma mae traeth Barafundle, sy’n perthyn i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol (ac a ddewiswyd yn un o’r deg traeth gorau yn y byd) a’r Pyllau Lilïau yn Bosherston. (Bws). Darganfod mwy am y daith gerdded yma: De Aberllydan i Skrinkle Haven.

Trefdraeth i Abergwaun
12 milltir / 19.3 km

Mae rhai o’r bryniau ar y llwybr hwn yn serth ond mae llawer ohono’n eich tywys ar hyd pen y clogwyni lle ceir golygfeydd gwych tua’r môr. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Trefdraeth i Abergwaun.

Porth Mawr i Solfach
13 milltir / 20.9 km

O dywod euraid y Porth Mawr mae’r llwybr yn mynd heibio Tyddewi - dinas leiaf Prydain - ac yn dod i ben ym mhentref pert Solfach. Mae llamhidyddion i’w gweld yn y dŵr rhwng y tir mawr ac Ynys Dewi felly mae’n werth cael seibiant ar y ffordd. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Porth Mawr i Solfach.

Skrinkle i Amroth
14 milltir / 22.5 km

Mae hwn yn ddarn prysur o’r llwybr gan fod cynifer o draethau ardderchog a chyfleusterau i ymwelwyr yn ardal Dinbych-y-pysgod. Ceir golygfeydd hardd o Ynys Bŷr ac ar ddiwrnod clir gallwch weld cyn belled ag Exmoor. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Skrinkle i Amroth.