Arfordir y De ac Aber Afon Hafren

Mae’r llwybr hwn ar hyd arfordir y de yn mynd â chi heibio i ddinasoedd prysur a phentrefi bywiog. Cewch olygfeydd gwych hefyd o aber afon Hafren sydd â’r amrediad llanw mwyaf ond un yn y byd, sef 49 troedfedd, a lle gwelir eger Hafren.

Cewch gydgerdded â nifer fawr o adar dŵr a rhydyddion, yn enwedig yn y gaeaf. Mae’r gylfinir a’r cwtiad yn gyffredin ac, ar yr adegau prysuraf, mae’r aber yn un o’r ychydig aberoedd ym Mhrydain lle ceir dros 100,000 o rydyddion. Mae arfordir ardal Casnewydd i gyd yn rhan o Wastadeddau Gwent, sef morfa heli a hawliwyd o’r môr. Mae’r amddiffynfeydd yn gwarchod y tir a ffosydd artiffisial yn ei ddraenio.

Mae ein taflen am yr ardal hon ar gael yn yr adran adnoddau ar waelod y dudalen. Mae’r daflen yn argymell teithiau cerdded ardderchog y gellir eu darganfod ar hyd y rhan hwn o’r llwybr yn ogystal ag uchafbwyntiau gwych y gellid eu mwynhau ar y ffordd.

Mwy o awgrymiadau ynglŷn â cherdded

Adnoddau

  • Arfordir De Cymru ac Aber Afon Hafren

    Size (6.1 MB)

    Mae'r llwybr hwn ar hyd arfordir y de'n mynd a chi drwy ddinasoedd prysur, pentrefi tawel a systemau mawr o dwyni tywod i weld golygfeydd godidog Arfordir Treftdaeth Morgannwg. Bydd golygfeydd gwych hefyd o aber Afon Hafren (sydd a'r amrediad llanw uchaf old un yn y byd, sef 49 troedfedd, ac eger enwog Afon Hafren). Cewch gydgerdded ag amryw byd o adar dwr ac adar hirgoes, yn enwedig yn ystod y gaeaf