Teithiau cerdded hir

Cas-gwent i Blackrock
6 milltir / 9.6 km

Cychwyn wrth yr Old Town Bridge yn nhref farchnad Cas-gwent. Ceir golygfeydd hardd dros aberoedd afonydd Gwy a Hafren. Mae’n hawdd cerdded i faes picnic Blackrock - safle’r hen groesfan i Loegr.

Darganfod mwy am y daith gerdded yma:

Llwybr Bae Caerdydd
6.2 milltir / 10 km

Cyfle i fwynhau treftadaeth gyfoethog Caerdydd a ddatblygodd yn sgil y dociau prysur a llwyddiannus. Ar y gylchdaith hon, fe welwch nodweddion hanesyddol fel yr Eglwys Norwyaidd (lle bedyddiwyd Roald Dahl) ac adeiladau eiconig fel Canolfan Mileniwm Cymru sy’n enwog drwy’r byd. Darganfod mwy am y daith gerdded yma:

Aberogwr i Nash Point
6.2 milltir / 10 km

Mae’r llwybr yma’n dilyn Arfordir Treftadaeth Morgannwg i Nash Point. Dewch i archwilio’r arfordir ysblennydd a dramatig yma (a phiciwch draw i’r ganolfan ymwelwyr ym Mae Dunraven i gael mwy o wybodaeth). Byddwch yn siŵr o ddod ar draws traethau trawiadol yn ystod y daith.

Porthcawl i Gastell Aberogwr
7 milltir / 11km 

Llwybr sy’n cynnwys Traeth yr Afon a’r Warchodfa Natur Genedlaethol ym Merthyr Mawr, ac sy’n diweddu ger y castell a’r cerrig sarn yn Aberogwr. (Bws)

Cylchdaith Gwastadeddau Gwent
7.5 milltir / 12 km

Taith gyffrous, ar dir gwastad yn bennaf ar lwybrau â wyneb caled o gwmpas Gwarchodfa Gwlyptiroedd Casnewydd, sy’n ganolfan bwysig drwy’r wlad i fywyd gwyllt ac yn Warchodfa Natur Genedlaethol.

Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Gwent Levels

Merthyr Mawr i Gynffig
11.5 milltir / 18.5 km

Dewch i adnabod y darn hwn o lwybr yr arfordir sy’n cynnwys Porthcawl a’i harbwr, traethau tywodlyd, Pafiliwn y Grant, Locks Common, Rest Bay a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Merthyr Mawr i Gynffig

Arfordir Treftadaeth Morgannwg
14 milltir / 22.5

Mae hwn yn dilyn Arfordir Treftadaeth Morgannwg o Newton Burrows i Gileston. Mae golygfeydd trawiadol ac ysblennydd o’r arfordir i’w gweld o’r llwybr. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Arfordir Treftadaeth Morgannwg.