Teithiau cerdded byr Arfordir y De ac Aber Afon Hafren

Llwybr Arfordir Morglawdd Bae Caerdydd
1.8 milltir / 2.9 km

O’r Eglwys Norwyaidd ym Mae Caerdydd i dref glan môr Penarth, mae’r llwybr hwn yn ardderchog ar gyfer beicwyr a phobl mewn cadeiriau olwyn yn ogystal â cherddwyr. Mae tro o gwmpas Bae Caerdydd i gyd yn 6.2 milltir. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Llwybr Arfordir Morglawdd Bae Caerdydd.

Southerndown i Ogwr
2.1 milltir / 3.4 km

Mae llethrau serth ar y ffordd ond mae’r golygfeydd yn ysblennydd. Dros yr aber yn Ogwr, fe welwch dwyni tywod mawreddog Merthyr Mawr. Darganfod mwy am y daith gerdded yma:

Llanilltud Fawr i Oleudy Nash Point
2.5 milltir / 4 km

Mae’r tro hwn yn mynd â chi heibio i Gastell Sain Dunwyd, cartref Coleg Iwerydd. Bu’r teicŵn papurau newydd Americanaidd William Randolph Hearst yn berchen ar y lle. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Llanilltud Fawr i Oleudy Nash Point

Redwick
4.5 milltir / 7 km

Mae’r gylchdaith hon yn mynd â chi ar hyd llwybrau gwledig gyda digon o olygfeydd o’r môr. Eglwys hanesyddol Redwick yw’r man cychwyn. Mae marc yn y porth yn dangos uchder llifogydd difrifol yn 1607. Darganfod mwy am y daith gerdded yma:

Canolfan Cynffig i Borthcawl
4.5 milltir / 7km

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig yn gartref i degeirianau gwyllt, pryfed a mathau eraill o fywyd gwyllt, ac mae’n lle gwych i gychwyn y daith gerdded bleserus yma sy’n cynnwys rhai o’r traethau gorau yng Nghymru ar gyfer syrffio a chwaraeon dŵr. Byddwch yn cerdded yn agos at Dŷ’r Sger (Sker House), y cartref hanesyddol sydd, yn ôl rhai, yn llawn bwganod ac a oedd yn sail i nofel R D Blackmore, The Maid of Sker. (Bws)