Antur Blwyddyn 2016 Bae Caerdydd

Mae Bae Caerdydd sy’n gartref i’r Senedd (Llywodraeth Cymru), yn cynnig taith gerdded ddiwylliannol drwy ardal enfawr o adfywio trefol sydd wedi’i thrwytho mewn hanes.


Cardiff Bay / Bae CaerdyddDilynwch ôl troed y Dyn Tywydd (Weatherman Walking) Derek Brockway a rhowch gynnig ar y daith gerdded 5 milltir
o hyd hon o amgylch Bae Caerdydd. Dilynwch ymchwil un anturiaethwr am Begwn y De, eglwys Norwyaidd a rhith optegol i enwi ond ambell atyniad ar hyd y daith gerdded wastad hon sy’n addas i deuluoedd.

Mae Cei'r Fairforwyn, sef yr ardal siopa a hamdden glan y dŵr sydd yng Nghaerdydd, yn cynnig dewis helaeth o fariau, caffis a bwytai i’ch helpu i wneud y gorau o’ch taith gerdded.

Man cychwyn antur i AntarcticaCaptain Scott Sculpture in Cardiff Bay

Mewn ymgais i fod y cyntaf i gyrraedd Pegwn y De, hwyliodd y Capten Robert Falcon Scott ar long y Terra Nova o borthladd Caerdydd ar 15 Mehefin 1910.

Do’n wir, fe gyrhaeddodd yno gyda’i griw ym mis Ionawr 1912, ond canfu bod Roald Amundsen o Norwy wedi cyrraedd yno 3 wythnos ynghynt. Diweddglo trasig fu i’r daith serch hynny pan gollodd pob un o’r 5 aelod o griw'r Terra Nova eu bywydau ar eu ffordd nôl.

Ond peidiwch â gadael i ymdrech Capten Scott i anturio i Begwn y De ladd eich ysbryd anturus. Ewch i weld yr arddangosfa yn y Bae ac edmygwch eu taith ddewr a blinderus i un o fannau mwyaf anghyfannedd y byd.

Bae llawn diwylliant a hanes

Roedd Bae Caerdydd yn un o’r tri phrif borthladd ym Mhrydain yn y 19eg ganrif. Llynges fasnach Norwy oedd y drydedd fwyaf yn y byd yn y cyfnod hwnnw a dewisodd Gaerdydd fel un o’i phrif ganolfannau gweithredu.

Er mwyn gwasanaethu anghenion crefyddol y morwyr o Norwy, adeiladwyd eglwys yma yn 1868. Mae’r eglwys fach wen hon yn enwog fel yr eglwys lle bedyddiwyd Roald Dahl, y nofelydd plant byd-enwog a aned yng Nghaerdydd.

Norwegian Church Cardiff Bay / Eglwys Norwyddaidd Bae CaerdyddAllwch chi ganfod y rhith optegol?

Os sefwch chi mewn un lle penodol ar adeiladwaith Morglawdd Caerdydd, fe ddowch o hyd i’r “Three Ellipses for Three Locks”, sy’n cael eu hadnabod hefyd fel Cylchoedd y Morglawdd (“Barrage Circles”) a gynlluniwyd gan yr arlunydd Felice Varini.

Nid yw’r tri chylch melyn sydd wedi eu peintio ar adeiladwaith y morglawdd yn amlwg ar unwaith ond dewch o hyd i’r smotyn hwnnw ac fe ddatgelir y cyfan!

Adnoddau