Archwilio’n ôl ardal

undefinedMae arfordir Cymru’n cynnig gwledd o amrywiaeth ac mae rhywbeth at ddant pawb - o fynd am dro hamddenol ar ben y clogwyni i grwydro aber, o bentrefi pysgota tlws i ddinasoedd bywiog, o dreftadaeth ddiwydiannol i gestyll heb eu goresgyn, o draethau diffaith gwyntog i ardaloedd glan y môr byrlymus. Nid dim ond trwy dirwedd Cymru y mae Llwybr Arfordir Cymru yn mynd â chi - mae’n mynd â chi trwy dreftadaeth a chymunedau’r wlad.

Arfordir y Gogledd ac Aber Afon Dyfrdwy

Ynys Môn

Menai, Llŷn a Meirionnydd

Ceredigion

Sir Benfro

Sir Gaerfyrddin

Penrhyn Gŵyr a Bae Abertawe

Arfordir y De ac Aber Afon Hafren