Y ganolfan cyfryngau

Ym mis Mai 2012 cafodd y Llwybr ei gwblhau a bu’r genedl yn dathlu. Ond nid Cymru yn unig a groesawodd y Llwybr – mae’r stori wedi cydio yn nychymyg pobl ar hyd a lled y byd.

Yn sgil y prosiect pwysig yma daeth Cymru i ganol y llwyfan, fel petai. Ac yntau wedi’i gwblhau bellach, Llwybr Arfordir Cymru yw’r llwybr di-dor hiraf ar hyd arfordir unrhyw wlad. Ond nid torri record oedd wrth wraidd ei greu – y nod oedd creu cyfleoedd hirdymor a fyddai o fudd i hamddena, twristiaeth a’r economi. Llwybr Arfordir Cymru yw un o’r datblygiadau arfordirol pwysicaf i’w wireddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac megis dechrau y mae ei stori.

Darllenwch ein datganiad i’r wasg ac i weld beth sydd gan bobl eraill i’w ddweud. I ddarganfod sut y gall ein stori ni eich helpu chi i ysgrifennu eich un chi, cysylltwch â’r canlynol: Cyfoeth Naturiol Cymru.

Datganiad i'r wasg

Yn y newyddion

Oriel

Beth sy'n newydd