Dehongli Llwybr

Gall dehongli da ymddangos yn syml, ond mae’r symlrwydd hwnnw fel arfer yn ganlyniad meddwl a chynllunio gofalus.

I ddatblygu dehongli effeithiol, bydd yn rhaid i chi ddeall yn glir y sefyllfa rydych yn gweithio ynddi, hynny a dôs go helaeth o greadigrwydd. Bydd y ddogfen hon o help i chi gyda'r ddau.

Adnoddau