Liz Atkins

“Ymlwybro Ymlaen” blog  am Ddau Hen Ffŵl a Chi ar Lwybr Arfordir CymruLiz Atkins

Ymunwch â Liz a John (a’u  ffrind 4 coes ffyddlon Matty y ci) wrth iddynt ymlwybro ymlaen ar eu hanturiaeth ar hyd Arfordir prydferth, clogyrnog Cymru, gan gerdded dros 757 milltir mewn 44 diwrnod i gasglu arian i’r Teenage Cancer Trust.

Darllenwch am eu huchafbwyntiau, eu hisafbwyntiau a’r stori lawn am y chwant rhamantus  yn Saundersfoot, heb sôn am y cyfeiriadau mynych (doniol a chellweirus) at y “Boi yn y Swyddfa” neu’r “Bloke in Office” (BIO).

Ond pwy yn union ydy’r BIO?!.....Cewch wybod drwy ddarllen ei blog, sydd wedi’i droi’n llyfr hen ffasiwn, dibynadwy. Mae ar gael am gyn lleied ag £16.99, a bydd o leiaf £5 y llyfr yn mynd i’r Teenage Cancer Trust.

I gael mwy o fanylion, anfonwch e-bost at Liz Atkins liztravelling@gmail.com

Gallwch ddod o hyd i Liz Atkins ar Facebook: https://www.facebook.com/liz.atkins.984

Mwy o wybodaeth am y Teenage Cancer Trust