Pont Newydd yn Byrhau’r Llwybr o bron 10 Milltir!

Fe ostyngwyd  hyd Lwybr Arfordir Cymru o tua 10 milltir yn dilyn agoriad Pont Briwet ar draws Afon Dwyryd yng Ngwynedd.

Ers agor Llwybr Arfordir Cymru ym Mis Mai 2012, mae’r daith rhwng Penrhyndeudraeth a Llandecwyn dros bont Maentwrog wedi bod yn un gwmpasog. 

Ar y cychwyn, y rheswm oedd bod yr hen bont bren ffordd a rheilffordd, oedd yn dyddio’n ôl i’r 1860au, yn anniogel i gerddwyr oherwydd y ffordd gul a diffyg  palmant. 

Beth bynnag, mae’r bont wedi cael ei chau i holl ddefnyddwyr y ffordd ers mis Hydref 2013, er mwyn caniatáu  i’r adeiladu cael ei gwblhau.

Mae adran rheilffordd y bont wedi bod ar agor ers mis Medi 2014 ond agoriad y ffordd , gyda phalmant/llwybr beicio, ar y 13 Gorffennaf 2015 sydd  wedi caniatáu'r newid i Lwybr Arfordir Cymru.

Rhag  ofn eich bod yn pendroni, fe gymerwyd i ystyriaeth yr ailgyfeirio wrth gyfrifo pellter swyddogol y Llwybr – felly mae’n dal yn 870milltir!