Llefydd i aros

Mae dewis ardderchog o lety gwyliau yng Nghymru, yn enwedig ar yr arfordir. O fythynnod glan môr traddodiadol i hen oleudai rhamantus.

I chwilio am le i aros, argymhellwn eich bod yn defnyddio gwefan Croeso Cymru.

Ar wefan annibynnol WalesCoastPath.Info ceir rhestr gynhwysfawr o letyau, gyda mapiau. Diolch i Chris Goddard a Katherine Evans, sy’n cynnal y safle, am ganiatáu inni gysylltu â’r tudalennau hyn.