Tablau Pellter

Rydym wedi cael nifer o ymholiadau ynglŷn â pha mor bell yw’r pellter rhwng gwahanol lefydd ar Lwybr Arfordir Cymru. Mae’r tablau hyn yn rhoi’r pellter rhwng dros 200 lleoliad.

Byddai un tabl ar gyfer yr holl lwybr yn gorfod mor fawr â’r bwrdd bwyd sydd gennych yn eich cartref! Felly rydym wedi paratoi wyth tabl - un ar gyfer pob rhanbarth - ac maent ar gael mewn milltiroedd, cilomedrau, Cymraeg a Saesneg.

Ble mae llwybrau swyddogol gwahanol mae’r pellter wedi ei gyfrif ar hyd y llwybr sydd agosaf at y môr. Mae’r wybodaeth am y llwybrau amgen sydd yn hirach neu’n llai na’r ffigwr sy’n cael ei gyflwyno yn cael ei gynnwys yng nghornel chwith uchaf y tabl.

Mae’r pellteroedd wedi cael eu gorffen, i fyny neu i lawr, i’r filltir neu gilomedr agosaf.

 

Adnoddau