Cyrraedd Cymru

Allai teithio i Gymru ddim bod yn haws. Rydyn ni’n argymell eich bod yn mynd i wefan Visit Wales. Cewch weld y ffordd orau o gyrraedd, gan ddibynnu o ble’r ydych chi’n dod, yn y DU neu dramor. Mae gwybodaeth ddefnyddiol ar y wefan hefyd ynglŷn â theithio o gwmpas y wlad tra’ch bod chi yma.