Mapiau Llwybr Arfordir Cymru

Mae’r ffordd y gallwch gael gafael ar fapiau o Lwybr Arfordir Cymru yn wedi newid....

Yn yr arolwg ar ein gwefan a gynhaliwyd yn ddiweddar, dywedasoch fod yr adran “Mapiau” yn llawn gwybodaeth ac yn adnodd defnyddiol i’ch helpu i gynllunio eich teithiau cerdded ar hyd Llwybr Arfordir Cymru.

Fodd bynnag, mae hi bob amser yn beth da anelu at rywbeth gwell ac rydym o’r farn ei bod yn bryd inni gael map rhyngweithiol ar ein gwefan i’ch helpu i gynllunio eich teithiau cerdded yn haws.

Ar hyn o bryd rydym yn uwchraddio ein gwefan er mwyn cynnwys map rhyngweithiol yn dangos Llwybr Arfordir Cymru, ond bydd hyn yn cymryd amser i’w ddatblygu.

Beth sy’n wahanol?

Bydd y mapiau statig y gellir eu lawrlwytho ar hyn o bryd yn cael eu tynnu oddi ar y wefan yn barhaol ym mis Awst 2017. Tra y byddwn yn gwella ein gwefan, roedden ni’n meddwl yr hoffech chi roi cynnig ar y map rhyngweithio dros dro hwn, er mwyn ichi allu parhau i gynllunio eich teithiau!

Mae’r map rhyngweithiol dros dro yn eich galluogi i wneud y canlynol:

  • Chwyddo i mewn ac allan er mwyn gweld cymaint neu gyn lleied o’r llwybr ag y dymunwch
  • Argraffu’r mapiau yn ôl y manylder y dymunwch
  • Darganfod ble y mae’r gorsafoedd trên agosaf at y llwybr, er mwyn eich helpu i deithio mewn ffordd ecogyfeillgar
  • Gweld unrhyw lwybrau amgen swyddogol a nodweddion tirwedd hollbwysig ar hyd y llwybr

Cadwch eich llygaid ar agor!
Ar ôl inni gyflwyno’r gwelliannau i’r wefan, byddwn yn tynnu’r map rhyngweithio dros dro hwn oddi ar ein gwefan ac yn cynnwys y map terfynol. Cofiwch edrych ar ein cyhoeddiadau ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y diweddaraf am y gwelliannau i’n gwefan!

Ydych chi eisiau argraffu? Edrychwch ar y map yn y sgrin lawn trwy ddilyn y ddolen Lle - Pori'r Map