Cwcis safle

Beth yw cwci?

  • Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru’n defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella’r wefan. Mae un o’r cwcis a ddefnyddiwn yn hanfodol er mwyn i rannau arbennig o’r wefan weithio, ac mae wedi’i ragosod.
  • Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan yma. Darn bach o destun a gaiff ei storio ar eich cyfrifiadur neu’r ddyfais a ddefnyddiwch i syrffio’r we yw cwci. Mae modd defnyddio cwcis mewn sawl ffordd; ond yn y bôn, cânt eu defnyddio i storio gwybodaeth amdanoch chi ar eich cyfrifiadur.
  • Rydym yn eich annog i dderbyn y cwcis y mae ein gwefan yn eu defnyddio, oherwydd maen nhw’n ein helpu i wella’r profiad i chi a nifer o bobl eraill.
  • Mae cwcis yn rhoi gwybodaeth gyffredinol inni am ymddygiad ein defnyddwyr o fewn y wefan – pa adrannau a gwasanaethau a gaiff eu defnyddio’n aml ac ati.
  • Ni fydd gwybodaeth sensitif o unrhyw fath, fel rhifau ffôn neu gyfeiriadau e-bost, y cael ei storio yn y cwcis yma.
  • Bydd Llwybr Arfordir Cymru’n diweddaru’r telerau yma wrth i’r polisi cwcis gael ei newid a’i addasu. Byddai’n syniad da ichi fwrw golwg dros y dudalen yma’n achlysurol i ddarllen y telerau, oherwydd fel defnyddiwr rydych yn rhwym wrthynt.
  • Fel rhagosodiad, ni fyddwch yn cael cwcis o’r wefan yma. I dderbyn cwcis, rhowch dic yn y blwch ticio ar frig y dudalen a chliciwch ar “parhau”.
  • Os ydych eisoes wedi derbyn cwcis, ac os nad ydych yn dymuno’u cael o hyn ymlaen, dewiswch “gosodiadau cwcis” dan y gosodiadau preifatrwydd ac yna ychwanegwch ein parth at y rhestr o wefannau nad ydych eisiau cael cwcis ganddynt. Dan y gosodiadau gallwch hefyd ddileu cwcis unigol neu unrhyw gwci y mae eich porwr wedi’i storio.
  • Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am sut i ddileu a rheoli cwcis ar AboutCookies.org. Os gosodwch eich porwr i wrthod cwcis, cofiwch na fydd popeth o fewn gwefannau eraill yn gweithio.

Mae nifer o wefannau’n cynnwys gwybodaeth ychwanegol am gwcis:

Enw / Dod i benGwesteiwrPwrpas/MathMwy o wybodaeth
NMSTAT
[Yn dod i ben ar ôl 1,000 o ddiwrnodau]
Llwybr Arfordir Cymru Heb fod yn hanfodol,
Cwci parhaol,
Parti cyntaf,
Defnyddir y cwci hwn i helpu i gofnodi eich defnydd o’r wefan hon. Mae’n casglu ystadegau am y defnydd o’r safle, er enghraifft, pryd oedd y tro diwethaf i chi ymweld â’r safle. Defnyddir yr wybodaeth hon wedyn i wella profiad y defnyddiwr ar ein gwefan. Mae’r cwci’n cynnwys dynodwr a gynhyrchir ar hap sy’n cael ei ddefnyddio i adnabod eich porwr pan fyddwch yn darllen tudalen. Nid yw’r cwci’n cynnwys gwybodaeth bersonol a dim ond i ddibenion dadansoddeg gwe y mae’n cael ei ddefnyddio. Bydd y cwci hwn yn dod i ben 1,000 o ddiwrnodau ar ôl eich ymweliad diwethaf.
LANG
[Yn dod i ben ar ôl blwyddyn]
Llwybr Arfordir Cymru Hanfodol,
Rhagosodedig,
Parti cyntaf,
Ni chaiff manylion y gellir eu defnyddio i adnabod y defnyddiwr eu storio.
Ar ôl y tro cyntaf iddynt ymweld â’n safle gall darllenwyr ddewis ym mha iaith y maent am weld y cynnwys [Cymraeg neu Saesneg]. Gall darllenwyr hefyd newid iaith ar unrhyw adeg wrth lywio o gwmpas y safle, gan gynnwys y mapiau gwe. Mae’r cwci hwn yn cofio’r dewis iaith hwnnw, ac yn dangos yr iaith a ddewiswyd yn awtomatig pan fo’r darllenwr yn dychwelyd i safle CCGC yn ystod sesiwn.
guest_id
[Yn dod i ben ar ôl mis]

k
[Yn dod i ben ar ôl wythnos]
Twitter.com Heb fod yn hanfodol,
Cwci parhaol,
Trydydd parti
Defnyddir y cwci hwn gan ddarparwr trydydd parti, sef gwasanaeth micro-flogio Twitter. Gall Twitter ddefnyddio cwcis sesiwn a chwcis parhaol i wella’i wasanaeth, gan gynnwys deall rhyngweithiad darllenwyr, monitro defnydd cyfanredol ac olrhain traffig ar y we. I gael mwy o fanylion am y cwcis sy’n cael eu gosod gan Twitter, ewch i wefan Twitter.
_twitter_sess
[Yn dod i ben pan fo’r darllenwr yn cau’r porwr]
Twitter.com Heb fod yn hanfodol,
Cwci sesiwn,
Trydydd parti
Defnyddir y cwci hwn gan ddarparwr trydydd parti, sef gwasanaeth micro-flogio Twitter. Gall Twitter ddefnyddio cwcis sesiwn a chwcis parhaol i wella’i wasanaeth, gan gynnwys deall rhyngweithiad darllenwyr, monitro defnydd cyfanredol ac olrhain traffig ar y we. I gael mwy o fanylion am y cwcis sy’n cael eu gosod gan Twitter, ewch i wefan Twitter.