Diwylliant

O wyliau lleol a ffilmiau i theatr ac opera, mae digon o ddiwylliant o fewn cyrraedd i Lwybr yr Arfordir yn y dinasoedd ac mewn ardaloedd gwledig.

Arfordir y Gogledd ac Aber Afon Dyfrdwy

Yn ddiweddar, adnewyddwyd Theatr Colwyn sy’n 126 oed - y sinema weithredol hynaf yn y DU, y theatr ddinesig hynaf yng Nghymru a’r theatr weithredol hynaf yng Nghymru. Mae ei rhaglen o sioeau a ffilmiau i’w gweld yma:

Ynys Môn

Ewch am dro i Ynys Llanddwyn ym mhen draw’r traeth ger Cwningar Niwbwrch ac fe welwch adfeilion eglwys Santes Dwynwen, nawddsant cariadon Cymru.

Menai, Llŷn a Meirionnydd

Os hoffech flas ar lenyddiaeth Gymraeg, piciwch i Gae’r Gors, lle magwyd Kate Roberts, ‘Brenhines Ein Llên’, yn Rhosgadfan ger Caernarfon. Ceir yno arddangosfa amlgyfrwng sy’n cyflwyno’n fyw iawn fyd awdur a aned yn 1891 ac a ddaeth yn un o brif awduron Cymru.

Yn yr haf, cewch ymlacio a mwynhau penwythnos o gerddoriaeth yn Wakestock yn Llŷn. Gŵyl donfyrddio yw hon ac mae sgiliau rhai o’r tonfyrddwyr yn ddigon i gymryd eich gwynt.

Ceredigion

Ymunwch â’r 750,000 o bobl y flwyddyn sy’n ymweld â Chanolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth. Mae canolfan gelfyddydau fwyaf Cymru’n cynnig rhaglen amrywiol o ddrama, dawns, cerddoriaeth, y celfyddydau gweledol, celfyddydau cymwysedig, ffilm, y cyfryngau newydd a chelfyddydau cymunedol. Neu gallech bicio i Theatr Mwldan, Aberteifi.

Sir Benfro

Cynhelir Gŵyl Gelfyddydau fywiog yn nhref glan môr hardd Dinbych-y-pysgod ym mis Medi gyda cherddoriaeth glasurol, llenyddiaeth – ffeithiol a ffuglen, barddoniaeth a jazz.

Sir Gaerfyrddin

Mae canmol mawr i’r ŵyl gelfyddydau a gynhelir yn Nhalacharn bob mis Ebrill. Mae’r cynulleidfaoedd yn gwasgu i glybiau bach, eglwysi a neuaddau i glywed perfformwyr sydd wedi cynnwys Patti Smith, Ray Davies o’r Kinks a Mick Jones o The Clash.

Penrhyn Gŵyr a Bae Abertawe

Yng Nghanolfan Dylan Thomas ar lan y dŵr yn Abertawe, ceir arddangosfa barhaol am y bardd ei hunan. Cynhelir digwyddiadau llenyddol drwy’r flwyddyn, gan gynnwys Gŵyl Dylan Thomas yn ystod misoedd Hydref a Thachwedd.

Arfordir y De ac Aber Afon Hafren

Adeiladwyd Pafiliwn y Grand ar lan y môr ym Mhorthcawl yn 1932. Mae ganddo lawr dawnsio pwrpasol a llwyfan ac mae’n lle poblogaidd i gynnal sioeau comedi, dramâu, pantomeims a sioeau cerdd. Agorwyd Canolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd yn 2004 ac mae eisoes wedi ennill ei phlwyf fel un o ganolfannau celfyddydau a diwylliant gorau’r byd. Gweledigaeth y Ganolfan yw cael enw da yng Nghymru a'r tu hwnt fel cartref i'r celfyddydau perfformio, gan gynnig ysbrydoliaeth, rhagoriaeth ac arweiniad. Mae Canolfan Gelfyddydau Sain Dunwyd yn lle trawiadol hefyd, ar dir castell canoloesol, yn edrych draw dros y môr.