Beicio - Sir Gaerfyrddin

Yma cewch wybodaeth am y rhannau o Lwybr Arfordir Cymru sy’n addas i feicwyr yn ardal Sir Gaerfyrddin.

Parc Arfordirol y Mileniwm: Cydweli – Bynea: 18 milltir / 29 cilometr

Mae’r rhan yma o Lwybr Arfordir Cymru yn rhedeg o dref gastell Cydweli trwy Goedwig a Pharc Gwledig Pen-bre ac i Barc Arfordirol y Mileniwm, lle ceir golygfeydd gwych o aber Afon Llwchwr a Gŵyr. Mae’r Ganolfan Ddarganfod a Chanolfan Gwlyptiroedd Genedlaethol Cymru o fewn tafliad carreg.

Rhif Llwybr y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol: 4 – Y Lôn Geltaidd

Tir: Gwastad ar gymysgedd o lwybrau tarmac a llwybrau graean.

Taflenni a Mapiau i’w Llwytho i Lawr: Sustrans: Parc Arfordirol y Mileniwm