Beicio - Gŵyr a Bae Abertawe

Yma cewch wybodaeth am y rhannau o Lwybr Arfordir Cymru sy’n addas i feicwyr yn ardal Gŵyr a Bae Abertawe.

Llwybr Beicio Abertawe: Y Mwmbwls – Marina Abertawe

Yma mae Llwybr Arfordir Cymru a’r Lôn Geltaidd yn cyfarfod wrth iddyn nhw ddilyn y promenâd o amgylch ardal ysblennydd Bae Abertawe. Mae’r tir yn wastad ac mae digon o luniaeth ar gael, gan wneud y rhan yma o’r Llwybr yn brysur iawn.

Distance: 6 miles / 9.5 kilometres

Rhif Llwybr y Rhwydwaith Beidio Cenedlaethol: 4  Y Lôn Geltaidd

Tir: Gwastad, dim traffig, llwybr tarmac i gyd.

Gwybodaeth Bellach: Sustrans