Beicio - Menai, Llyn, Meirion

Yma cewch wybodaeth am y rhannau o Lwybr Arfordir Cymru sy’n addas i feicwyr yn ardal Y Fenai, Llŷn a Meirionnydd.

Lôn Las Menai: Y Felinheli – Caernarfon

Ar wely trac yr hen reilffordd rhwng Bangor a Chaernarfon (a gaewyd i deithwyr yn 1970) y mae’r rhan yma o Lwybr Arfordir Cymru yn bennaf. Mae’n dilyn Y Fenai, ac o’r herwydd ceir golygfeydd godidog o Ynys Môn. Mae’n rhan fechan o Lôn Las Cymru, sef y llwybr beicio cenedlaethol 261 milltir/420 cilometr o hyd rhwng Caergybi a Chaerdydd.

Pellter: 4 milltir

Rhif y Llwybr Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol: 8

Tir: Gwastad, dim traffig, llwybr tarmac i gyd, ac eithrio ambell lecyn bach sydd ar y ffordd er mwyn mynd i ganol trefi.

Gwybodaeth Bellach: