Cestyll, Eglwysi a Chapeli

Cestyll, Eglwysi a Chapeli

Mae Cymru yn adnabyddus am ei chestyll ardderchog a niferus, ond nid yr adeiladau trawiadol hyn yw’r unig arwydd o dreftadaeth gyfoethog Cymru. Ceir hefyd ddigonedd o enghreifftiau o hen eglwysi a chapeli sy’n disgwyl am gael eu darganfod a’u gwerthfawrogi.

Ac nid oes raid ichi grwydro ymhell i ddarganfod enghraifft ragorol. Ceir llawer o’r adeiladau hynafol hyn ar hyd y Llwybr a gellir eu harchwilio wrth fynd am dro - sy’n ymestyn y dychymyg yn ogystal â’r coesau.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru a Croeso Cymru wedi bod yn gweithio gyda’n partneriaid i sicrhau eich bod yn gallu cael blas ar rai o lwybrau Cestyll, Eglwysi a Chapeli hanesyddol gorau Cymru ble bynnag y byddwch yng Nghymru.

Gellir dod o hyd i’r llwybrau hyn mewn amrywiaeth o ardaloedd ac ar sawl rhan o’r Llwybr. Gan fod y llwybrau yn amrywio, o lwybrau pellter hir heriol i lwybrau mwy hamddenol sy’n addas i deuluoedd, ceir rhywbeth at ddant pawb. Gallwch ddysgu rhagor am y llwybrau cestyll, eglwysi a chapeli: