Hanes Diwyddiannol

Hanes ar hyd yr Arfordir

Mae olion ein gorffennol wedi eu gwasgaru ar hyd Llwybr Arfordir Cymru sy’n 870 milltir o hyd. O dreftadaeth ddiwydiannol i eglwysi canoloesol a safleoedd yr Oes Efydd a’r Oes Haearn, mae arfordir Cymru yn frith o leoedd godidog ac unigryw.

O gyrion Caer yn y gogledd i Gas-gwent yn y de ddwyrain, darllenwch am y lleoedd arbennig hyn a dysgwch sut y bu iddynt gyfrannu at hanes diwydiannol Cymru drwy’r oesoedd:

Mae deall gorffennol diwydiannol Cymru yn hollbwysig i ddeall y Gymru sydd ohoni heddiw. Mae llawer o olion ein gorffennol yno o hyd, ond yn aml mae’r ffordd y cânt eu defnyddio’n wahanol.

 

“Os yw’r llwybr yn arwydd o ffurf y genedl, yna ein hanes sy’n siapio straeon ein cenedl.”

 

Diolch i David Jenkins, Prif Guradur Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, am yr erthyglau hyn.

Cewch fwy o wybodaeth am Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.