Pethau hynod

Er mai gwlad fechan yw Cymru, mae yma ddigonedd o bethau hynod, rhyfeddol a gwahanol. Wrth grwydro Llwybr yr Arfordir, byddwch o fewn cyrraedd i lefydd diddorol, digwyddiadau difyr a lleoliadau chwedlau dychrynllyd.

Arfordir y Gogledd ac Aber Afon Dyfrdwy

Bob mis Awst, cynhelir Gŵyl Afon Conwy dros wyth diwrnod – dathliad o bopeth sy’n ymwneud â’r afon gyda gwobrau i unigolion a thimau.

Ynys Môn

Cewch glywed hanes trist Rex Whistler ym Mhlas Newydd sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Bu farw Whistler ar ei ddiwrnod cyntaf ar feysydd brwydro’r Rhyfel Byd Cyntaf ac mae ei luniau’n siarad cyfrolau am ei gariad at ferch Ardalydd Môn a’r ffordd y gwrthodwyd ef ganddi.

Menai, Llŷn a Meirionnydd

Mae Portmeirion, i’r dwyrain o Borthmadog, yn dod â blas o bensaernïaeth yr Eidal i arfordir Cymru. Dyluniwyd y pentref gan Syr Clough Williams-Elis a’i adeiladu rhwng 1925 a 1975. Mae’n lle gwych am ddiwrnod i’r brenin.

Ceredigion

Bob mis Medi, mae Aberaeron yn talu teyrnged i fecryll mewn Ffiesta Fecryll – stondinau, bandiau a gorymdaith o dan arweiniad pysgodyn 20 troedfedd. Wir!

Sir Benfro

Ym mis Awst, cynhelir Rasys Cwryglau ar Afon Teifi yng nghysgod hen gastell Cilgerran. Yno, cewch weld pysgotwyr lleol yn dangos eu sgiliau wrth bysgota eog a siwin yn y cychod traddodiadol hyn.

Os ydych yn chwilio am rywbeth gwahanol i’w wneud dros y Nadolig, beth am ymuno â 600 o nofwyr yn y môr ar Ŵyl San Steffan yn Ninbych-y-pysgod. Ers y dechreuadau yn 1970, mae wedi datblygu’n un o brif atyniadau’r dref.

Penrhyn Gŵyr a Bae Abertawe

Ym mis Awst bob blwyddyn y cynhelir Ras Rafftiau Elusennol y Mwmbwls, o Norton i Knab Rock ger Abertawe. Mae’n ffordd dda o godi arian i’r RNLI ac yn hwyl i’r gwylwyr!

Arfordir y De ac Aber Afon Hafren

Yn yr hydref, cynhelir gŵyl y Big Splash yng Nghasnewydd – arddangosfa egnïol o styntiau Motocross a BMX, tân gwyllt, styntiau gwifren uchel a mwy.
 

Ymunwch â miloedd o ffans Elvis bob mis Medi ym Mhorthcawl i ddathlu caneuon Y Brenin ym Mhafiliwn y Grand. Mae’n cynnwys gwobrau i gantorion sy’n efelychu Elvis.