Beth alla’ i ei wneud?

Yn ogystal â’r llu o gyfleoedd i gerdded y soniwn amdanynt yn yr adran Crwydro Llwybr yr Arfordir, mae llawer o bethau eraill i’w gweld a’u gwneud ar hyd y Llwybr. Cymerwch gip yma i chi gael gweld pam y mae hwn yn lle mor ardderchog i dreulio amser yn yr awyr agored a pha mor hawdd yw defnyddio Llwybr yr Arfordir yn eich bywyd bob dydd neu ar eich gwyliau. Dyma rai o’n hoff syniadau ac argymhellion.

Cerdded

Beicio

Traethau

Gwylio bywyd gwyllt

Treftadaeth

Diwylliant

Amrywiol