Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Llwybr Arfordir Cymru ar restr fer i dderbyn gwobr fawreddog

Cydnabuwyd ymdrechion ar y cyd y sefydliadau hynny a fu’n rhan o ddatblygu Llwybr Arfordir Cymru gan un o sefydliadau cynllunio mwyaf adnabyddus y DU.

Bydd y prosiect i greu’r llwybr 870 milltir o hyd yn cael ei amlygu yng Ngwobrau Rhagoriaeth Cynllunio Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru y mis hwn.

Mae cais y tîm yn adlewyrchu ymdrechion pob un o’r partneriaid a gymerodd ran, gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, un ar bymtheg o awdurdodau lleol a dau barc cenedlaethol, i ddarparu gweledigaeth Llywodraeth Cymru, sef agoriad swyddogol y llwybr parhaol cyntaf ar hyd arfordir gwlad.

Mae’r panel o feirniaid yn edrych ar amrywiaeth o feini prawf gan gynnwys arloesi, prosesau, technegau, systemau gwybodaeth, rhaglenni ymrwymiad cymunedol a gwelliannau i wasanaethau cyhoeddus, cyn penderfynu ar yr ymgeiswyr teilwng. Dan arweiniad Syr Terry Farrell CBE, maent wedi gosod y llwybr ar restr fer y categori ar gyfer Cynllunio Gwledig Eithriadol.

Mae dau brosiect arall ar y rhestr fer yn yr un categori, a chyhoeddir yr enillydd yn seremoni wobrwyo RTPI yn Llundain ar 10 Gorffennaf.

Dywedodd Sue Rice, o Cyfoeth Naturiol Cymru: "Mae’r llwybr wedi bod yn llwyddiant mawr gan ddod â buddion economaidd i’r cymunedau lleol ar ei hyd a’i lled, yn ogystal â buddion hamdden rhagorol i’r ymwelwyr a’r bobl leol sy’n ei ddefnyddio.

"Mae cael eich cydnabod gan sefydliad cydnabyddedig sy’n cynrychioli’r proffesiwn cynllunio yn y DU, megis yr RTPI, yn anrhydedd i bawb sy’n rhan ohono.

"Mae cynllunio a gwella’r Llwybr yn brosiect parhaol sy’n galw am lawer o sgil a chydweithrediad rhwng ein partneriaid, ac mae’n rhyfeddol cael eich cydnabod ar y rhestr fer ar ôl dim ond blwyddyn ers agor y Llwybr."

Sefydlwyd Gwobrau Rhagoriaeth Cynllunio RTPI i ddathlu’r cyfraniad mae cynllunwyr a chynllunio yn ei roi i gymdeithas, i amlygu enghreifftiau eithriadol o gynllunio ac i ysbrydoli eraill i gyrraedd yr un safonau uchel.

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.